Zajímavé odkazy

ČKAIT 

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků. Veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla v roce 1992 na základě zákona č.360/92 Sb (zákon ČNR o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě). 
http://www.ckait.cz

 

NAHLÍŽENÍ DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ 
Aplikace umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, staveb a jednotek (bytů nebo nebytových prostor), evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu  vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.  
http://nahlizenidokn.cuzk.cz

 

CAD detaily 
Pomoc při navrhování RD. 
http://www.cadforum.cz/cadforum/default.asp

 

ENERGETIKA
Pomoc při řešení vytápění a úspor energií. 
http://www.tzb-info.cz

 

ZELENÁ ÚSPORÁM 
V roce 2012 pokračuje dotační program Zelená úsporám. 
http://www.zelenausporam.cz 

 

STAVEBNÍ FYZIKA 
Dataholz.com poskytuje stavebně-fyzikální a ekologická data pro stavební materiály, stavební díly a stavební spoje.
http://www.dataholz.at/de/

 

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Struktura úřadu a povinně zveřejňované inormace včetně správních poplatků. 
http://www.mmr.cz

 

STÁTNÍ SPRÁVA 
Pomoc lidem najít cestu ke správným úřadům. 
http://www.statnisprava.cz

 

FINANCE 
Pomoc lidem ve finanční gramotnosti. 
http://www.finance.cz