Nadstavba domu

Nadstavba rodinných a bytových domů formou dřevostavby


Centra měst a byty poblíž center patří stále mezi najžádanější lokality k bydlení. Nové bytové domy však již není kam umístit a kromě vytvoření moderních bytových jednotek rekonstrukcemi starších domů nezbývá nic jiného než rozšíření kapacity stávajících domů. Zvětšením půdorysu domu to však lze jen ve výjimečných případech. Ovšem velice vhodným řešením je realizace nových bytů a bytových jednotek na půdách starých domů (půdní vestavby) a nebo právě realizace nadstavby na domech s plochými střechami.

Tři řešení:

  • Prvním a dosud nejznámějším řešením je realizace půdních vestaveb, kdy se využije stávající šikmá střecha, která se opraví (nebo nahradí novou), zateplí a uvnitř se vytvoří pomocí šikmin a příček nové obytné prostory. U stávajících domů s půdami navíc nebývá ani problém s přístupem do podkrovních prostor-půdy musely být přístupné.
  • Druhým řešením je výstavba plnohodnotného nového patra bytového domu s plochou střechou na stávající plochou střechu.
  • Třetím řešením je výstavba plnohodnotného nového patra domu se šikmou střechou na stávající plochou střechu, respektive vytvoření zcela nových podkrovních bytů na stávající ploché střeše.

 nadstavba2

Nadstavba jako součást moderního domu:

Cílem by mělo vždy být, aby nadstavbouvznikl úplně nový celek, nové moderní bydlení, které však nepůsobí na starém domě jako cizí prvek. Je nasnadě spojit realizaci nadstavby se zateplením a vůbec rekonstrukci stávajících bytových jednotek a stavebních konstrukcí domu. Realizace nadstavby musí vždy vyjít z konfrontace investora a stávajících obyvatel bytového domu, respektive vlastníků či nájemníků jednotlivých bytových jednotek, ovšem i o kráse a sladění s celkem. Vlastně může být i impulsem ke vzniku nového (rekonstruovaného + zvětšeného) domu s přidanou hodnotou. Tou je nejen prodloužení životnosti domu, ale například i pořízení nového výtahu, který "dosáhne" o patro výš, zateplení domu, výměna oken, rozvodů a instalací, rekonstrukce balkonů a podobně.

 

Technologie výstavby nadstavby domu:

Technologie výstavby přímo ovlivňuje délku realizace a výši finančních nákladů. Správně zvolená technologie výstavby minimalizuje vlhké prostory a maximálně zkracuje dobu trvání stavebních prací. Zároveň však platí, že nadstavba nesmí ohrozit statiku domu. Porušení statiky domu ukáže například v podobě praskání stěn. Možnost realizace nadstavby musí vždy posoudit statik, pokud však mají být použité takové materiály, které zatíží stávající konstrukci domu minimálně, lze realizovat nadstavbu prakticky vždy. A které to jsou?

 

Nízkoenergetická dřevostavba:


Nadstavba bytového či rodinného domu je v ideálním případě nízkoenergetickou dřevostavbou, realizovanou jako montovaná sendvičová konstrukce. V případě rozhodnutí pro šikmou střechu pak minimální statické zatížení stávající konstrukce domu podtrhne použití lehké střešní krytiny.

Dřevostavba přitíží základy budovy a ostatní stavební konstrukce ze všech stavebních systémů nejméně. Realizace je navíc velice rychlá a z cenově dostupných materiálů, což se promítne v samotné ekonomice výstavby, ale i v užitném komfortu. Navíc je zároveň vyřešena izolace starší budovy shora. Stěny, příčky, stropní i střešní panely mohou být prefabrikované ve výrobním závodě včetně výplní otorů a dalších komponentů a na místo jsou uložené jeřábem. A právě doprava stavebního materiálu do výšky je jedním z mála problematických kroků této výstavby. Druhým problémem, který je třeba řešit, je ukotvení nadstavby do stávajících stavebních konstrukcí. Vždy se přitom postupuje podle individuálního projektu, jakýkoli typový projekt zde nemá opodstatnění, jelikož jak rodinné, tak i bytové domy se od sebe v mnohém liší.

Díky dřevostavbě se nestane z obývaného domu na rok staveniště - realizace nadstavby probíhá řadově v týdnech, navíc docílí vlastníci nízkoenergetického standardu bydlení a ušetří tedy za vytápění. Z investičního pohledu je to pro zájemce o nové prostory velice zajímavá pobídka. Všechny stavební procesy probíhají suchou cestu a byty jsou obyvatelné ihned po dokončení výstavby, navíc lze stavět i v zimě, nejsme omezeni tradiční teplotní "mantrou" +5°C.

Investor přitom nemusí řešit hledání a koupi pozemku a složité zakládání stavby. Realizaci nadstavby v podobě dřevostavby lze provést na většině rodinných i bytových, panelových či cihlových domů. Montáž neomezuje obyvatele domu, realizace probíhá jen na střeše.