Fáze projektu vašeho RD

1.Fáze

  - první kontakt a seznámení s investorem
  - nastínění požadavků investora
  - výběr typového domu a jeho případné úpravy po konzultaci s projektantem
  - obeznámení s technologií výstavby, časovým plánem

 

2.Fáze

  - volba vybavení rodinného domu
  - odsouhlasení půdorysů
  - vytvoření cenové nabídky
  - možnost konzultace financování vaší stavby
  - vyhotovení P.D. do 4 týdnů od podepsání smlouvy a zaplacení 50% ceny projektu.

 

3.Fáze

  - zaplacení 50% ceny projektu
  - předání projektové dokumentace
  - podepsání smlouvy o dílo
  - zaplacení rezervačního poplatku

 

4.Fáze

  - zaplacení zálohy 20% z celkové ceny díla
  - zahájení výstavby do 30 dní od převzetí zálohy
  - výstavba základové desky

 

5.Fáze

  - převzetí základové desky
  - zaplacení zálohy 35% z celkové ceny díla
  - výstavba nosné konstrukce hrubé stavby

 

6.Fáze

  - převzetí nosné konstrukce hrubé stavby
  - zaplacení zálohy 30% z celkové ceny díla
  - dokončení hrubé stavby

 

7.Fáze

  - převzetí hrubé stavby
  - zaplacení zálohy 15% z celkové ceny díla
  - dokončení stavby

 

8.Fáze

  - předání hotové stavby